درخواست دانلود کتاب

مرجع دانلود pdf های عمومی و تخصصی دانشگاهای مختلف و رشته های متنوع مشهورترین کتاب های ترجمه شده همه و همه یکجا فقط کافیه دانلو کنی 24هزار pdf<br> خودم دانشجو هستم و شرایت دانشجو ها رو میدونم تصمیم گرفتم که اینقد پول به کتاب میدیم میخریم و بعد پاسش میکنیم و از اخرم میندازیم دور دلم میسوزه نه برای پولش فقط و فقط بخاطر این که من پول دادم کتاب خریدم پاس کردم دور انداختم نمره گرفتم بخاطره نمره یا بخاطر علاقه به یه کتاب یه درخت قطع شده یک درخت جون داره یک درخت زندگی داره یک درخت که خیلی از موجودات محل زندگیشونه حیونا پرندهاا پروانه هااا <br> تا وقتی که ما به حیونا رحم نکن حیونایی هستن که به ما رحم نمیکنن چیزی که عوض داره گله نداره پس بیاید جنگل های خودمون که ریه های زمین هستن محل زندگی زیبا ما عشق بورزیم ??عکس رو لمس کن

78pdf

1,000 تومان